Külmlaudad: sai USA-st külmlaudale uut kinnitust

 

 

Eesti Maa, 23. jaanuar 1995, lk 18

 

 

Abja valla Pajumäe talu peremees Arvo Veidenberg tutvus paar kuud tagasi Ameerika Ühendriikides piimatootmisega. Pärast reisilt naasmist ütles ta: „Minu külma vabapidamislauda idee ongi pärit Ameerikast. Laut sai aga valmis enne sealkäiku. Nüüd sain oma mõtetele ja tegudele uut kinnitust.”

Arvo Veidenberg tõdes Ameerika Ühendriikides lisaks enda kogemusele, et sellises laudas saab piima toota tavalisest odavamalt.

Arvo Veidenbergi sõnutsi mitte veis ei karda külma, vaid inimene ei taha külmas laudas töötada. Selle mõningase ebameeldivuse korvab tööde mehhaniseerimise lihtsus ja kõrgem tööviljakus. Külmlaudas kulub sööta tavalisest veidi rohkem, kuid USA spetsialistid on välja arvutanud, et odavam tuleb looma rohkem sööta kui sööda kokkuhoiu nimel kallilt ehitada.

Pajumäe talu laudas on kasutusel sügav allapanu, mis nõuab rohkelt põhku ja turvast, kuid ei teki lägaprobleemi ning rohkem saab kvaliteetset orgaanilist väetist.

 

Noorkarjale kindlasti perspektiivne

Pajumäe talus on uue tehnoloogia- ja ehitussuuna elluviimisel abiks olnud Viljandimaa nõuandeühistu Talupiim konsulent Heldur Laumets. Tema hinnangul on selle talu esimeste kogemuste järgi päris kindlalt perspektiivne pidada noorkarja külmlaudas, mis on odav kergehitis ja kus loomad viibivad vabalt sügavallapanul. Probleeme on talvel noorloomade jootmisega.

Noorloomade ja nuumpullide külmlaudas pidamisega tutvus Heldur Laumets ka Kesk-Rootsis. Muljed on positiivsed.

Lehmade külmlaudas pidamine pole pajumäe talus veel igakülgselt läbi kogetud. Lehmad asuvad praegu soojast laudast rekonstrueerimise teel saadud vabapidamise ja sügavallapanuga külmlaudas. Pajumäe talus on 30 lehma. Nende hulka soovitakse kahekordistada ja selleks on kavas ehitada uus laut, mis alles annab igapidised kohalikud kogemused lehmade külmas pidamise kohta. Heldur Laumetsa arvates tuleb enne teistele soovitamist endal kogeda, kas näiteks käre pakane ei kahjusta kõrgetoodanguliste lehmade udarat.

Külm vabapidamislaut on küll suhteliselt odav, kuid mitte kõigile väga odav. Pajumäe talule projekteeritud 60 lehma külmlaut (kaasa arvatud soe lüpsikoda ja abiruumid) läheb esialgse kalkulatsiooni kohaselt maksma ligemale pool miljonit krooni. Kui lisada veel uus 60 noorlooma külmlaut, siis läheb kogu kompleks maksma üle 600 000 krooni.

Heldur Laumetsal on tähelepanekuid viimastel aastatel Viljandimaal ehitatud traditsioonilise tehnoloogiaga lautadest, millest selgub, et mõnes talus läks lehmakoht uues laudas maksma ligikaudu 30 000 krooni, teisal aga 2…3 korda vähem. Palju oleneb sellest, kust ja kuidas saadakse ehitusmaterjal, kes ja kuidas ehitab.