Pajumäe talu uus meierei

Arenev ettevõte vajab pidevaid investeeringuid, et ajaga kaasas käia. Pajumäe talu suuremad arendused on uus meiereihoone koos töötlemisseadmete ja päikesepaneelidega, ning kattega tee, mis hakkab katma hoonetevahelist ala.
 
Pajumäe talu uus meiereihoone, uued piimatöötlemisseadmed ja päikeseelektrijaam
 
Investeeringu eesmärgiks on kaasajastada Pajumäe Talu OÜ piimatootmise tehnoloogia ja suurendada tootmisvõimsust. Kogu piimatöötlemise tehnoloogia muutub efektiivsemaks ja võimaldab tõsta toodete kvaliteeti. Piimatöötlemise süsteemi on sisse ehitatud jääksoojuse tagastamise süsteem, millega saab ära kasutada soojusenergia, mis seadmete töötamisel üle jääb. Piimatöötlemise seadmete pesuks kasutatakse CIP-süsteemi, mis tagab kvaliteetse lõpptulemuse ning pesuainete ja energia säästliku kasutamise. Uute pakkimisseadmetega saab väiksema tööjõukuluga pakendada rohkem tooteid. Jahutusseadmete töös hoidmiseks kasutatakse ära päikesepaneelidest toodetud elektrienergia, mida tekib kõige rohkem just suveperioodil ehk siis, kui jahutusseadmed kõige rohkem elektrit vajavad. Jahutusseadmete jääksoojus kasutatakse ära tarbevee soojendamiseks. Piimatöötlemisseadmete soojendamiseks ja jahutamiseks kasutatakse kaasaegseid kuuma auru ja jäävee süsteeme, mis eelmise põlvkonna seadmetega võrreldes annavad kvaliteetsema lõpptulemuse ja on energiatõhusamad.
Investeeringu tulemus: ettevõttel on võimalik töödelda 3000 liitrit piima ööpäevas, võetakse kasutusele efektiivne hoone, seadmed ja tehnoloogia, millega saab toota efektiivselt suurema kvaliteediga tooteid.
Projektile annab tuge MAK investeeringutoetus, eeldatav valmimise aeg on 2018. a.
 
Pajumäe Talu OÜ kattega tee väljaehitamine turismiteenuse pakkumiseks
 
Investeeringu eesmärgiks on luua tingimused, et Pajumäe talu saaks pakkuda uusi aastaringseid turismiteenuseid noortele ja teistele huvigruppidele ning tõsta nende teadlikkust säästvast arengust ja taastuvenergia lahendustest. Samuti on eesmärgiks suurendada Pajumäe Talu OÜ töötajate arvu.
Investeeringu tulemusena rajatakse kattega tee ning kujundatakse välja turismiteenus.
Projektile annab tuge LEADER projektitoetus, eeldatav valmimise aeg on 2018. a.